Zainteresowani Zapraszamy do bezplatnej prezentacji swojej firmy, jako potencjalnego wykonawcy robót przy realizcji obiektów TPHU.
Umieszczenie loga firmy, nie jest obietnicą, ani gwarancją zawarcia umowy na wykonawstwo.
wykonawcy robót budowlanych
  

Logo i nazwa
Zapraszmy do konkursu
na logo i nazwę dla
Trzebińskiego Pasażu Handlowego


CENTRUM WYGODNYCH ZAKUPÓW

      ZainteresowaniZapraszamy do bezpłatnej prezentacji swojej firmy, jako potencjalnego użytkownika powierzchni handlowo-uslugowej w obiektach TPHU.
Umieszczenie loga firmy, nie jest obietnicą, ani gwarancją zawarcia umowy najmu.
użytkowniem powierzchni
Trzebiński Pasaż Handlowo-usługowy planowany jest jako zespół obiektów, w których będzie można dokonać szybkich, wygodnych, codziennych zakupów oraz skorzystać z usług wyspecjalizowanych placówek serwisowych obsługujących klienta spieszącego z domu do pracy i z pracy do domu nawet bez wysiadania z samochodu!
Informujemy, że projekt budowy pierwszego etapu TPHU posiada już pra- womocne pozwolenie na budowę nr. AGN.6740.983.2012.AK9.
Zapraszamy do składania ofert najmu i propozycji zagospodarowania przestrzeni.

Trzebiński Pasaż Handlowo Usługowy Sp. z o.o.
31-403 Kraków, ul. Kamienna 12
e-mail:biuro@tphu.pl
KRS: 0000469879 | NIP: 6793093665

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INWESTOR ZASTĘPCZY
NEW MEN CENTER Sp. z o.o.

32-540 Trzebinia ul. Tuwima 8
NIP: 6792424315 KRS: 0000218772
email:biuro@nmcenter.pl

tel.: + 48 697966937
Oferta dla wykonawców


Szymon Kościuszko
+48 692 272 039 | szymon@fyi.com.pl

Oferta wynajmu.pdf

TRZEBIŃSKI PASAŻ HANDLOWO USŁUGOWY

Partnerzy inwestycji:
Podmioty towarzysz±ce:
Wsparcie spo³eczne:
Patronat medialny: